Zgłoś produkt w konkursie

Zgłoszenie produktu do Konkursu Dobry Design 2018 odbywa się poprzez nadesłanie do Biura Konkursu „Dobry Design 2018” w terminie do 20 września 2017 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej i Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog, instrukcja użytkowania i montażu) oraz potwierdzenia wpłaty z tytułu zgłoszenia do Konkursu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
e-mail: dobrydesign@publikator.com.pl
kom. 508 000 347, 609 792 074

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do Biura Konkursu:
- mailowo na adres: dobrydesign@publikator.com.pl
- faksem na numer 85 71 94 669
- pisemnie na adres: Biuro Konkursu „Dobry Design 2018” Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok